Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.C. Erhvervsbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.C Erhvervsbeskatning handler om:

 • Selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1)
 • Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.2
 • Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister (C.C.3)
 • Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlæg (C.C.4)
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen (C.C.5)
 • Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv. (C.C.6)
 • Virksomhedsomdannelse (C.C.7)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.8)
 • Skat ved konkurs (C.C.9).
Tema(er)
Erhvervsbeskatning anpartsvirksomhed virksomhedsomdannelse arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende skat ved konkurs
Hvad er nyt?

Faglige nyheder i afsnit C.C Erhvervsbeskatning    

 • Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.
 • Afsnit C.C.2.1.4 er opdateret med styresignalet SKM2023.501.SKTST om værdiansættelse af privat forbrug af el, når ejendommen har et gyldigt energimærke.
 • Afsnit C.C.2.2.2.20 er opdateret med SKM2023.448.ØLR, som er den første afgørelse fra domstolene, der nærmere beskriver indholdet af "forsøgs- og forskningsvirksomhed" efter LL § 8 B.
 • Der er oprettet et nyt afsnit som beskriver beskatningsreglerne for kryptoaktiver. Se afsnit C.C.2.1.3.3.5, med tilhørende underafsnit. Afsnittet er en sammenskrivning af det tidligere skrevne om kryptoaktiver, som har været beskrevet i afsnit C.C.2.1.3.3.2 om næring og C.C.2.1.3.3.3. om spekulation.

Bemærk om forholdet til vurderingslovgivningen

Med lov nr. 654 af 8. juni 2017 blev der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, der indeholder nye regler om ejendomsvurdering.

Seneste nyt vedrørende vurderingslovgivningen og ejendomsskatteloven fremgår i afsnit H.A Ejendomsvurdering og C.H Fast ejendom under "Faglige nyheder".

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C Erhvervsbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.