Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af medarbejdere, som kan benytte arbejdsgiverens faciliteter.

Se også

  • Løsøre til rådighed (C.A.5.9).

Fri benyttelse af værksted

Ansattes fordel ved at kunne benytte arbejdsgiverens værksted og værktøj i fritiden beskattes efter praksis ikke.