åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.5.2.3.3 Rådighedsbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår, der skal ske beskatning af fri telefon.

Afsnittet indeholder:

 • Privat rådighed
 • Lønomlægning

Se også

 • C.A.5.2.1 Baggrund for reglerne
 • C.A.5.2.2 Personer omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse
 • C.A.5.2.3.1 Regel
 • C.A.5.2.3.2 Hvad er en telefon?
 • C.A.5.2.3.4 Undtagelse for arbejdsmobiltelefoner
 • C.A.5.2.4 Computer
 • C.A.5.2.5 Datakommunikationsforbindelse
 • C.A.5.2.6 Fælles regler om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse
 • C.A.5.2.7 Hvad arbejdsgiveren skal gøre
 • C.A.3.1.6 Godtgørelse af telefonudgifter

Privat rådighed

Beskatning af fri telefon forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over en helt eller delvist arbejdsgiverbetalt telefon. Det er således ikke afgørende, om arbejdstageren faktisk benytter den fri telefon privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, udløser beskatningen.

I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis arbejdstageren tager en telefon med hjem på bopælen, er telefonen bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for privat rådighed.

I særlige tilfælde kan en telefon have en så begrænset anvendelse, at den ikke kan rådes over privat, og allerede af den grund ikke udløser beskatning, selvom den tages med hjem på bopælen. se SKM2012.508.SR.

Fastnet eller mobiltelefon på arbejdspladsen

Det forhold, at en medarbejder har fastnet eller mobiltelefon til rådighed på arbejdspladsen, udløser ikke i sig selv beskatning. Almindelig privat brug af arbejdsgiverens telefon på arbejdspladsen, som fx at medarbejderen ringer og aftaler en tandlægetid, har ikke skattemæssige konsekvenser. Det er ikke et krav, at arbejdsgiveren fører kontrol med brugen af telefonen eller om den tages med hjem.

Fastnettelefon hjemme

Hvis en medarbejder én gang tager telefon med hjem, er den bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over godet. En fastnettelefon på en medarbejders bopæl, som er betalt af arbejdsgiveren vil som udgangspunkt altid udløse beskatning af fri telefon.

Formodningsreglen gælder også, hvis medarbejderen har telefon til rådighed i hjemmet i forbindelse med en distance- eller hjemmearbejdsplads, herunder hvis medarbejderen har sin bopæl som arbejdsplads.

Mobiltelefon hjemme

Hvis en medarbejder én gang tager en mobiltelefon med hjem, er den bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over godet, og medarbejderen skal som udgangspunkt beskattes af fri telefon.

Formodningsreglen gælder også, hvis medarbejderen har telefon til rådighed i hjemmet i forbindelse med en distance- eller hjemmearbejdsplads, herunder hvis medarbejderen har sin bopæl som arbejdsplads.

Har en medarbejder aftalt med sin arbejdsgiver, at en telefon kan tages med hjem, betyder rådighedsbegrebet, at medarbejderen har en telefon til rådighed for privat brug, uanset om medarbejderen rent faktisk tager den med hjem, og medarbejderen skal da beskattes af fri telefon.

Lønomlægning

Det har formodningen imod sig, at en telefon er en arbejdstelefon, hvis arbejdstageren kompenserer arbejdsgiveren for at få stillet telefonen til rådighed i form af en lønnedgang. Formodningen for privat rådighed over en telefon, vil derfor ikke kunne afkræftes, hvis arbejdstager og arbejdsgiver har indgået en sådan aftale om lønnedgang i relation til den pågældende telefon.

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2012.508.SR

Deltagere i et forskningsprojekt om sundhedsfremme skulle ikke beskattes af de i forsøgsperioden modtagne mobiltelefoner, dataabonnementer samt mobilapplikationer. Skatterådet lagde til grund, at de omhandlede goder var så begrænsede i deres anvendelse, at de alene kunne anvendes i det omhandlede projekt og ikke til øvrig privat brug overhovedet. Der blev især lagt vægt på, at telefonen ikke kunne anvendes som privat telefon ved f.eks. at bruge eget privat simkort eller til privat datatrafik m.v. Endvidere svarede applikationen til lignende applikationer til forskellige motionsprogrammer, som kan hentes gratis via Internettet. Ikke beskatning.