åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.5.2 Beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • Baggrund for reglerne mv. (C.A.5.2.1)
  • Personer omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse (C.A.5.2.2 )
  • Telefon (C.A.5.2.3 )
  • Computer (C.A.5.2.4)
  • Datakommunikationsforbindelse (C.A.5.2.5)
  • Fælles regler om beskatning af fri telefon, computer med tilbehør og datakommunikationsforbindelse (C.A.5.2.6)
  • Hvad arbejdsgiveren skal gøre (C.A.5.2.7)