åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • Baggrund for reglerne mv. (C.A.5.2.1)
  • Personer omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse (C.A.5.2.2 )
  • Telefon (C.A.5.2.3 )
  • Computer (C.A.5.2.4)
  • Datakommunikationsforbindelse (C.A.5.2.5)
  • Fælles regler om beskatning af fri telefon, computer med tilbehør og datakommunikationsforbindelse (C.A.5.2.6)
  • Hvad arbejdsgiveren skal gøre (C.A.5.2.7)