åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for beskatning og værdiansættelse af personalegoder.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for personalegoder (C.A.5.1.1)
  • Værdiansættelse af personalegoder (C.A.5.1.2)
  • Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder(C.A.5.1.3)
  • Bagatelgrænsen for mindre personalegoder (C.A.5.1.4)
  • Personaleplejefritagelsen (C.A.5.1.5)
  • Rabat på virksomhedens egne produkter (C.A.5.1.6)
  • Lønomlægning (C.A.5.1.7).