Resumé

Dette afsnit handler om:

 • Principperne for personers indkomstopgørelse (C.A.1)
 • Principperne for indkomst og fradrag (C.A.2)
 • Indtægter (C.A.3)
 • Fradrag (C.A.4)
 • Personalegoder (C.A.5)
 • Gaver, legater og gevinster (C.A.6)
 • Rejseudgifter (C.A.7)
 • Beskatning af ægtefæller (C.A.8)
 • Beskatning af børn (C.A.9)
 • Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (C.A.10)
 • Renter (C.A.11)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12).

 

Tema(er)
Personalegoder, gaver, legater og gevinster. Indtægter, ægtefæller, børn. Rejsereglerne og AM-bidrag. Fradrag for gaver og løbende ydelser Pensionsordninger
Hvad er nyt?

Nyt vedrørende Servicefradrag (BoligJobordningen), afsnit C.A.4.3.6.

Den gældende BoligJobordning ophørte med udgangen af 2015. Der er imidlertid for 2016 og 2017 indført en ny grøn BoligJobordning. Denne nye grønne BoligJobordning er beskrevet i afsnit C.A.4.3.6.

Nyt vedrørende aktieløn, købe- og tegningsretter omfattet af LL § 7 P, afsnit C.A.5.17.3.

Folketinget har (gen)indført særregler for individuelle aktielønsordninger. Reglerne går ud på, at en ansat kan modtage op til 10 pct. af sin løn i form af aktier eller købe-/tegningsretter til aktier uden at blive lønbeskattet. Først ved salg af aktierne sker der beskatning af gevinst og tab på aktierne efter aktieavancebeskatningslovens regler (som aktieindkomst). Selskabet har ikke fradragsret for værdien af de skattefrie aktier m.v. (lønomkostningen). De nye regler er beskrevet i afsnit C.A.5.17.3.

Endvidere er den nye LL § 7 P indsat som et nyt underafsnit til C.A.2.5.2 Regler om skattefrihed uden for statsskatteloven. Oplistningen i C.A.2.5.2 følger lovgivningens systematik, og det nye afsnit er derfor indsat som 17. underafsnit: C.A.2.5.2.17 LL § 7 P - Individuelle medarbejderaktieordninger oprettet den 1. juli 2016 eller senere. Det betyder, at de tidligere afsnit C.A.2.5.2.17-34 er blevet rykket et nummer.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A Personbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.