Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.9.5 om momspligtigt ved levering af byggegrunde.