Dato for udgivelse
01 Dec 2010 07:02
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, institutioner og personer, der handler med harmoniserede punktafgiftspligtige varer inden for EU, hvor afgiften er suspenderet.
Sagsnummer
06-083867
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Den 1. januar 2011 erstattes den papirbaserede procedure for forsendelse af punktafgiftspligtige varer inden for EU med en elektronisk løsning. SKAT har udsendt vejledningen om EMCS - elektronisk ledsagedokument.

Vejledning om EMCS - elektronisk ledsagedokument

Den 1. januar 2011 erstattes den papirbaserede procedure for forsendelse af punktafgiftspligtige varer inden for EU med en elektronisk løsning.

Det nye system hedder EMCS - "Excise movement and Control System" - og med systemet bliver det blandt andet muligt at sende ledsagedokumenter og kvitteringer elektronisk mellem alle medlemslandene i EU.

Det er obligatorisk at benytte den elektroniske løsning ved al handel med mineralolieprodukter, spiritus, tobak, øl og vin - de harmoniserede punktafgiftspligtige varer - inden for EU uden at afgiften er betalt. Det betyder, at både sælgere og købere af de nævnte produkter skal bruge systemet, når de handler med andre EU-lande.

SKAT har udarbejdet en vejledning om EMCS - elektronisk ledsagedokument.

I vejledningen sker der en sondring mellem den elektroniske procedure, du skal følge alt efter, om du er varemodtager, eller om du er vareafsender af harmoniserede punktafgiftspligtige varer.

Derudover indeholder vejledningen en beskrivelse af proceduren ved ændring af destination, transport af energiprodukter ad vandveje samt af de nødprocedurer, du skal følge, såfremt EMCS systemet ikke er tilgængeligt.

Du kan læse den nye vejledning her: "EMCS - elektronisk ledsagedokument".

E-learning

I starten af december kan du her på vores hjemmeside se EMCS-systemet demonstreret i en lille film (eLearning). Der vil senere blive offentliggjort en egentlig teknisk brugervejledning.

Blanketter der skal anvendes ved nødprocedurer

Det er endnu ikke muligt at se de nye blanketter, der skal bruges ved anvendelse af nødprocedurer, når EMCS ikke er tilgængeligt. Der vil blive udsendt et nyhedsbrev, når blanketterne kan hentes på SKATs hjemmeside, www.skat.dk.

Overgangsordning

Forsendelser, der er startet på den papirbaserede procedure inden 1. januar 2011, afsluttes på den papirbaserede procedure, også selvom det sker efter den 1. januar 2011.