åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Oversigt over bødefastsættelse i colalovgivningen

Bestemmelse

Hvis det...

... er den skærpede bøde

Punktafgiftspligtige varer efter:

Chokoladeafgiftsloven § 10 a, stk. 1 eller 5, § 12, stk. 1-7, eller 13, stk. 1 eller 2, jf. § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6,

Øl- og vinafgiftsloven § 6, stk. 1§ 14, stk. 1-9, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6,

Spiritusafgiftsloven § 7, stk. 4, 2. pkt., § 20, stk. 1 eller 4-9, jf. § 31, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6,

Tobaksafgiftsloven § 10, stk. 1, 2. pkt. eller § 18, stk. 1-3, 5 eller 7-9, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6,

Emballageafgiftsloven § 7a, stk. 1 eller 5, § 9, stk. 1-3 eller 5-7, jf. § 18, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6

for så vidt angår overtrædelse af regnskabsbestemmelserne ikke er muligt at konstatere, at en virksomhed har betalt afgift efter de enkelte loves bestemmelser.

For overtrædelser begået 1. januar 2017 eller senere:

1. gang:
10.000 kr. pr afgift

2. gang:
20.000 kr. pr. afgift

3. gang:
30.000 kr. pr. afgift

 Se også

  • Afsnit A.C.3.5.3.1 Generelt om ordensbøder.
  • Afsnit A.C.3.5.3.3 om skærpede bøder ved overtrædelse af colalovgivningen.