åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.3.5.2 Beregning af normalbøder" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om beregning af normalbøder i told-, skatte- og afgiftsstraffesager.

Ved "normalbøde" menes en bøde for forsætlig eller grov uagtsom unddragelse af told, skatter eller afgifter beregnet i forhold til unddragelsens størrelse, før eventuelle tillæg på grund af skærpende omstændigheder og nedslag på grund af formildende omstændigheder efter STRFL § 81 og § 82.

Afsnittet indeholder:

  • Beregning af normalbøder i straffesager om unddragelse af skatter og afgifter (A.C.3.5.2.1)
  • Beregning af normalbøder i straffesager om unddragelse af punktafgifter ►med gerningstidspunkt før 2020◄ (A.C.3.5.2.2)
  • Beregning af normalbøder i toldsager (A.C.3.5.2.3)
  • Beregning af bøde ved flere overtrædelser (A.C.3.5.2.4)
  • Afrunding af bøder (A.C.3.5.2.5)
  • Forskydningsdifferencer og uberettiget kredittagning (A.C.3.5.2.6)
  • ►Ændring af sanktionspraksis i 2024 i sager om overtrædelse af skattelovgivningen, momsloven, lønsumsafgiftsloven og punktafgiftslovgivningen (A.C.3.5.2.7)◄.