åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.3.5.1 Behandling af skatte- og afgiftsstraffesager" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet beskriver principperne for behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager.

Afsnittet indeholder:

  • Sager, der kan afgøres administrativt af Skattestyrelsen (A.C.3.5.1.1)
  • Sager, der skal afgøres af domstolene (A.C.3.5.1.2)
  • Strafudmåling ved flere overtrædelser (A.C.3.5.1.3)
  • Minimumsgrænser for, hvornår der rejses straffesag (A.C.3.5.1.4).
  • Selvanmeldelse (A.C.3.5.1.5)