åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.3.5 Sanktioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om sanktioner i skatte- og afgiftsstraffesager.

Afsnittet indeholder:

  • Behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager (A.C.3.5.1)
  • Beregning af normalbøde (A.C.3.5.2)
  • Ordensbøder i skatte- og punktafgiftslovgivningen (A.C.3.5.3)
  • Katalog over fastsatte ordensbøder (A.C.3.5.4)
  • Strafnedsættelsesgrunde (A.C.3.5.5)
  • Strafskærpelsesgrunde (A.C.3.5.6)
  • Andre retsfølger af den strafbare handling (A.C.3.5.7)