åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.3.3 Regler om forsvarerbistand" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit gennemgår reglerne om forsvarerbistand i administrative straffesager. Når Skattestyrelsen behandler skatte- og afgiftsstraffesager administrativt, er der af hensyn til den sigtedes retssikkerhed et særligt regelsæt om forsvarerbistand, som Skattestyrelsen skal vejlede den sigtede om. Se lovbekendtgørelse nr. 827 af 25. oktober 2005 om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftssag (forsvarerbistandsloven), og bekendtgørelse om vejledning om forsvarerbeskikkelse under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag, bekendtgørelse nr. 960 af 12. oktober 2005.

Afsnittet indeholder:

  • Pligt til at vejlede om beskikkelse af forsvarer (A.C.3.3.1)
  • Betingelser for beskikkelse af en forsvarer (A.C.3.3.2)
  • Begæring om beskikkelse af en forsvarer (A.C.3.3.3)
  • Forsvarers adgang til materiale om sagen (A.C.3.3.4)
  • Tvister om forsvarerens beføjelser (A.C.3.3.5)
  • Forsvarerens vederlag og det offentliges regreskrav (A.C.3.3.6)
  • Forlig om vederlag (A.C.3.3.7).

Bemærk

Når sigtelse og efterforskning i en straffesag foretages af politiet, finder reglerne om forsvarerbistand i retsplejeloven anvendelse.