Indhold

Dette afsnit handler om bestemmelser i lønsumsafgiftsloven (LAL) om kontrol, herunder virksomhedernes pligt til at yde bistand i forbindelse med kontrollen, og om politiets bistand. Se LAL §§ 14-15.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Kontrolbestemmelserne skal ses i sammenhæng med de forvaltningsmæssige principper i retssikkerhedsloven om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Retssikkerhedsloven regulerer den fremgangsmåde, der skal anvendes ved brug af kontrolbeføjelserne i særlovgivningen, herunder bl.a. lønsumsafgiftsloven. Se afsnit A.C.1.

Se også

Momslovens bestemmelser om kontrol og politiets bistand, der har samme indhold. Se afsnit A.C.2.3.