Indhold

Dette afsnit handler om momslovgivningens bestemmelser om kontrol, herunder virksomhedernes og andres pligt til at yde bistand ved gennemførelse af kontrol. Se ML §§ 74-78a.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrol mv. hos virksomhederne (A.C.2.3.1)
  • Kontrol hos og indhentelse af oplysninger fra tredjemand (A.C.2.3.2)
  • Samarbejde med andre offentlige myndigheder (A.C.2.3.3)
  • Påbud og tvangsbøder (A.C.2.3.4)
  • Skiltning på byggepladser (A.C.2.3.5)
  • Indberetning af skyldig moms (A.C.2.3.6)
  • Internationalt kontrolsamarbejde (A.C.2.3.7).

Bemærk

Kontrolbestemmelserne skal ses i sammenhæng med de forvaltningsmæssige principper i retssikkerhedsloven om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Retssikkerhedsloven regulerer den fremgangsmåde, der skal anvendes ved brug af kontrolbeføjelserne i særlovgivningen, herunder bl.a. momsloven. Se afsnit A.C.1.

Se også

Se også afsnit A.B.5 om efterbetaling, skønsmæssige ansættelse og revisorpålæg efter opkrævningsloven.