åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.2 Kontrolbestemmelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om skatte- og afgiftslovgivningens kontrolbestemmelser.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrolbestemmelser - skattekontrolloven (A.C.2.1)
  • Kontrolbestemmelser - kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (A.C.2.2)
  • Kontrolbestemmelser - momsloven (A.C.2.3)
  • Kontrolbestemmelser - lønsumsafgiftsloven (A.C.2.4)
  • Kontrolbestemmelser - punktafgiftslovene (A.C.2.5)
  • Kontrolbestemmelser - told (A.C.2.6)
  • Kontrolbestemmelse - omkostningsgodtgørelse (A.C.2.7)
  • Brug af fotografering i forbindelse med Skatteforvaltningens kontrol (A.C.2.8)
  • Bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme - underretningspligt (A.C.2.9)