Skatteforvaltningen skal vejlede den mistænkte om, at vedkommende ikke har pligt til at meddele oplysninger, som kan have betydning for den formodede lovovertrædelse Se RSL § 10, stk. 3.

Vejledningen kan gives skriftligt eller mundtligt.