åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når der gennemføres et tvangsindgreb, hvor en person eller virksomhed er mistænkt for at have begået et strafbart forhold.

Afsnittet indeholder:

  • Afgrænsningen for anvendelsen af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen (A.C.1.5.1)
  • Rimelig grund til mistanke (A.C.1.5.2)
  • Tvangsindgreb over for mistænkte (A.C.1.5.3)
  • Tvangsindgreb over for tredjemand (A.C.1.5.4)
  • Samtykke fra den mistænkte (A.C.1.5.5).