Skatteforvaltningen skal gøre notat om oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, som modtages mundtligt, eller som myndigheden på anden måde bliver bekendt med. Se RSL § 4.

Notatpligten omfatter oplysninger, der er af betydning for beslutningen om iværksættelse af tvangsindgreb.

Bemærk

RSL § 4 svarer til offentlighedslovens § 13 om notatpligt. Se afsnit A.A.7.4.4 om notatpligt efter offentlighedsloven.