Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i retssikkerhedslovens kapitel 2 om en særlig fremgangsmåde ved gennemførelse af tvangsindgreb og gælder kun for tvangsindgreb omfattet af RSL § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Proportionalitetsprincippet i retssikkerhedsloven (A.C.1.2.1)
  • Skatteforvaltningens beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb (A.C.1.2.2)
  • Skatteforvaltningens pligt til at føre notat (A.C.1.2.3).

Bemærk

Beslutning om tvangsindgreb er truffet på det tidspunkt, hvor Skatteforvaltningen, med hjemmel i den relevante kontrolbestemmelse, beslutter at gennemføre en kontrol, der er omfattet af RSL § 1, stk. 1. Det er fra dette tidspunkt, at reglerne i retssikkerhedslovens kapitel 2 skal følges. Se også afsnit A.C.1.1.2.