Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række underafsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for afsnit A.C, bortset afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told

Toldstyrelsen er ansvarlig for Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Se også

  • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
  • Afsnit A.B Angivelse og afregning
  • Afsnit A.D Opkrævning.

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

  • lovforkortelser
  • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
  • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.C Kontrol og straf handler om:

  • Retssikkerhedsloven (A.C.1)
  • Kontrolbestemmelser (A.C.2)
  • Straffeproces (A.C.3).
Tema(er)
Retssikkerhedsloven Kontrolbestemmelser Straffeproces Sanktioner
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Afsnit A.C.2 er til denne udgave 2023-2 opdateret med følgende love, bekendtgørelser mv.:

Lov nr. 755 af 13. juni 2023 Lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af momsloven

Oversigt over indarbejdede afgørelser i afsnit A.C.2

SKM-nr.

Afsnit

SKM2023.253.SKTST                

A.C.2.1.3.2.7

SKM2023.243.BR

A.C.1.6.4 og A.C.2.3.2

SKM2023.232.BR

A.C.2.1.4.4.2.4
SKM2023.193.SKTST A.C.2.1.3.2.7
SKM2023.183.SKTST A.C.2.3.2
SKM2023.144.BR A.C.2.1.4.4.2.1
SKM2023.100.LSR A.C.2.1.4.4.2.4

A.C.3 Straffeproces

Vejledningen er ajourført, og der er foretaget en række sproglige ændringer og præciseringer.

Ændring af nummerering af afsnit

Nye underafsnit - selvanmeldelse, periodeforskydning og uberettiget kredittagning

Der er oprettet et nyt underafsnit A.C.3.5.1.5 "Selvanmeldelse". Teksten er flyttet fra det hidtidige afsnit A.C.3.5.5.2 "Praksis for strafnedsættelse i bødesager".

Der er oprettet et nyt underafsnit A.C.3.5.2.6 "Periodeforskydning og uberettiget kredittagning". Teksten er flyttet fra det hidtidige afsnit A.C.3.5.5.2 "Praksis for strafnedsættelse i bødesager".

Som konsekvens af det nye afsnit A.C.3.5.2.6 er det hidtidige afsnit A.C.3.5.2.6 om "Ændring af sanktionspraksis i 2010" blevet afsnit A.C.3.5.2.7.

Sammenskrivning af hidtidige underafsnit - strafnedsættelse og strafskærpelse

Underafsnittene i A.C.3.5.5 "Strafnedsættelsesgrunde" er skrevet sammen i ét fælles afsnit A.C.3.5.5 "Strafnedsættelsesgrunde".
De hidtidige underafsnit, A.C.3.5.5.1 "Strafnedsættelsesgrunde i straffeloven" og A.C.3.5.5.2 "Praksis for strafnedsættelse i bødesager", er derfor slettet.

Underafsnittene i A.C.3.5.6 "Strafskærpelsesgrunde" er skrevet sammen i ét fælles afsnit A.C.3.5.6 "Strafskærpelsesgrunde".
De hidtidige underafsnit, A.C.3.5.6.1 "Strafskærpelsesgrunde i straffeloven" og A.C.3.5.6.2 "Strafskærpelse i skatte- og afgiftslovgivningen", er derfor slettet.

Indarbejdede, flyttede og udgåede afgørelser

Følgende afgørelser er indarbejdet:

SKM mv.

Afsnit

SKM2023.60.ØLR

A.C.3.3.7

SKM2023.55.BR

A.C.3.5.3.4

UfR 2003.349 H

A.C.3.5.5

SKM2011.291.VLR

A.C.3.5.5

SKM2023.55.BR

A.C.3.5.5

SKM2013.427.ØLR

A.C.3.5.5

SKM2011.754.ØLR

A.C.3.5.5

SKM2019.475.VLR

A.C.3.5.5

SKM2015.306.ØLR

A.C.3.5.5

SKM2013.878.ØLR

A.C.3.5.5

SKM2020.301.VLR

A.C.3.5.5

SKM2011.247.VLR

A.C.3.5.5

SKM2013.878.ØLR

A.C.3.5.5

SKM2017.25.VLR

A.C.3.5.5

SKM2020.218.ØLR

A.C.3.5.6

SKM2023.69.VLR

A.C.3.5.6

SKM2023.55.BR

A.C.3.5.6

SKM2013.553.ØLR

A.C.3.5.6

SKM2019.51.ØLR

A.C.3.5.6

SKM2023.67.BR

A.C.3.5.6


Følgende afgørelser er flyttet til andre afsnit:

SKM mv.

Flyttet fra afsnit

Flyttet til afsnit

SKM2019.260.ØLR

A.C.3.5.5.2.

A.C.3.5.1.5

SKM2003.382.VLR

A.C.3.5.5.2.

A.C.3.5.1.5

SKM2003.197.VLR

A.C.3.5.5.2.

A.C.3.5.1.5

SKM2001.567.VLR

A.C.3.5.5.2.

A.C.3.5.1.5

TfS1994.707 V

A.C.3.5.5.2.

A.C.3.5.1.5

TfS1993.442 Ø

A.C.3.5.5.2.

A.C.3.5.1.5

SKM2010.107.VLR

A.C.3.5.5.2.

A.C.3.5.2.6

SKM2006.123.VLR

A.C.3.5.5.2.

A.C.3.5.2.6


Følgende afgørelser er udgået:

SKM mv.

Afsnit

UfR 1982.1133 H

A.C.3.5.5.2

TfS 2000.163

A.C.3.5.5.2

TfS 1996.207 V

A.C.3.5.5.2

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C Kontrol og straf" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.