Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række underafsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for afsnit A.C, bortset afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told

Toldstyrelsen er ansvarlig for Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Se også

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.D Opkrævning.

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.C Kontrol og straf handler om:

 • Retssikkerhedsloven (A.C.1)
 • Kontrolbestemmelser (A.C.2)
 • Straffeproces (A.C.3).
Tema(er)
Retssikkerhedsloven Kontrolbestemmelser Straffeproces Sanktioner
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Afsnit A.C.2 er til denne udgave 2023-2 opdateret med følgende love, bekendtgørelser mv.:

Oversigt over indarbejdede afgørelser i afsnit A.C.2

SKM-nr.

Afsnit

SKM2023.316.ØLR

A.C.2.1.4.4.1

SKM2023.331.BR A.C.2.1.4.4.2.4
SKM2023.347.ØLR A.C.2.1.4.4.1
SKM2023.348.ØLR A.C.2.1.4.4.2.2
SKM2023.349.BR A.C.2.1.4.4.1
SKM2023.354.BR A.C.2.1.4.4.2.4
SKM2023.359.BR A.C.2.1.4.4.1

SKM2023.470.BR

A.C.2.1.4.4.2.2

SKM2023.583.SKTST A.C.2.1.3.2.7
SKM2023.628.ØLR A.C.2.1.4.4.1
SKM2023.630.BR A.C.2.1.4.4.1
SKM2023.631.BR A.C.2.1.4.4.1

Øvrige præciseringer og rettelser i A.C.2.

 • A.C.2.1.1.1 De forvaltningsretlige grundsætninger. Afsnittet "Begrundelse og konkretisering" er præciseret.
 • A.C.2.1.2.1.4.1.1 Digitalindgivelse af oplysninger. Afsnittets beskrivelse af acontoskatteordningen er slettet, da ordningen allerede er beskrevet i afsnit C.D.10.4 Acontoskatteordningen for selskaber og fonde.
 • A.C.2.1.2.1.4.1.2 Hvem modtager et oplysningsskema. Afsnittet er udbygget med yderligere beskrivelse.
 • A.C.2.1.4.3.1 Skattetillæg efter SKL § 73 ved manglende oplysningsskema mv. er omstruktureret og udbygget med yderligere beskrivelser.

A.C.3 Straffeproces

Vejledningen er ajourført, og der er foretaget en række sproglige ændringer og præciseringer.

Ændring af sanktionspraksis den 1. januar 2024 

I lovbemærkningerne til lovforslag L 52, 2023-24 (lov nr. 1795 af 28. december 2023) er der redegjort for de ændringer af sanktionspraksis, som er sket fra den 1. januar 2024. 

Der er indsat et generelt afsnit A.C.3.5.2.7, som indeholder beskrivelse af ændringerne af sanktionspraksis. Som konsekvens af vedtagelsen af lovforslag L 52, 2023-24 (lov nr. 1795 af 28. december 2023) er der tillige lavet ændringer i en række andre afsnit under A.C.3. Det er primært i afsnittene om kompetence og sanktioner. 

Styresignalet SKM2023.518.SKTST om behandling eller berostillelse af straffesag i forhold til klagesag er indarbejdet i afsnit A.C.3.4.4.

Indarbejdede og udgåede afgørelser

Følgende afgørelser er indarbejdet:

SKM-nr.

Afsnit

SKM2023.432.ØLR

A.C.3.3.6

SKM2023.445.ØLR

A.C.3.2.4

SKM2023.518.SKTST

A.C.3.4.4

SKM2023.541.ØLR

A.C.3.3.7

SKM2023.542.ØLR

A.C.3.3.2

SKM2023.544.ØLR

A.C.3.2.4

SKM2023.553.ØLR

A.C.3.2.2.3

U2024.1205.ØLR

A.C.3.3.3

Følgende afgørelser er udgået:

SKM-nr.

Afsnit

SKM2010.435.ØLR

A.C.3.5.2.1

SKM2012.69.VLR

A.C.3.5.2.1

SKM2017.135.VLR

A.C.3.5.2.1

SKM2022.340.BR

A.C.3.5.2.2

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C Kontrol og straf" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.