Dato for udgivelse
14 dec 2010 12:52
SKM-nummer
SKM2010.800.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2010-349-2045
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Landbrug, normaludgift, kostdag, egne produkter
Resumé

Skatteministeriet har fastsat vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2011. Satserne blev forelagt for Skatterådet på mødet den 14. december 2010.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1. Afsnit E.E.4.10

Skatteministeriet har til brug for indkomståret 2011 for landbrugere mv. fastsat nedenstående vejledende satser:

a) Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved § 64 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere, kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 53 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere.

b) Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved § 64 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

ekskl. moms

Okse- og kalvekød/pr. kg.:

10,30 kr.

Svinekød/pr. kg.:

6,20 kr.

Heste pr. kg.:

4,10 kr.

Får og lam/pr. kg.:

13,70 kr.

Fjerkræ og æg/pr. person:

163,00 kr.

Mælk/pr. person:

138,00 kr.

Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år og også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.