Dato for udgivelse
15 nov 2010 13:12
SKM-nummer
SKM2010.724.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
10-184764
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning
Resumé
I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2011.
Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 42

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 42

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-2, I.2

Under henvisning til § 42 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2011.

De i § 5, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

101.000

125.949

0 %

6 %

125.950

133.079

4 %

7 %

133.080

140.209

4 %

8 %

140.210

147.339

4 %

9 %

147.340

154.469

4 %

10 %

154.470

161.589

5 %

11 %

161.590

168.729

6 %

12 %

168.730

175.849

7 %

13 %

175.850

182.989

8 %

14 %

182.990

190.099

9 %

15 %

190.100

197.239

10 %

16 %

197.240

204.369

11 %

17 %

204.370

211.499

12 %

18 %

211.500

218.629

13 %

19 %

218.630

225.749

14 %

20 %

225.750

232.879

15 %

21 %

232.880

240.009

16 %

22 %

240.010

247.139

17 %

23 %

247.140

254.279

18 %

24 %

254.280

261.389

19 %

25 %

261.390

268.529

20 %

26 %

268.530

275.649

21 %

27 %

275.650

282.789

22 %

28 %

282.790

289.909

23 %

29 %

289.910

297.039

24 %

30 %

297.040

304.169

25 %

30 %

304.170

311.299

26 %

30 %

311.300

318.429

28 %

30 %

318.430

325.559

29 %

30 %

325.560

og derover

30 %

Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 670 kr.

De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.500 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.920 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.750 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.480 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.820 kr.

Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 101.000 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.