Dato for udgivelse
20 Sep 2010 14:33
SKM-nummer
SKM2010.568.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-024072
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat, revision
Resumé

Skatterådet har ændret beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten i niveau 2001 fra 67.000 kr. til 670.000 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet der ved vurderingen pr. 1.10.2003 - hvor ejendommen første gang er vurderet som færdigbygget - fejlagtigt er sket ansættelse af værdien i 2001-niveau med et åbenlyst for lavt beløb.

Skatterådet har samtidig givet SKAT tilladelse til ekstraordinært at genoptage beregningsgrundlaget for yderligere 2 ejendomme med samme forhold.
Hjemmel
VUL § 33, stk. 12
VUL § 33, stk. 13
EVL § 4a, stk. 1
EVL § 4a, stk. 3
SFL § 33, stk. 3
SFL § 33, stk. 4
Reference(r)
Vurderingsloven § 33, stk. 12
Vurderingsloven § 33, stk. 13
Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 1
Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 3
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 4
Henvisning
Vurderingsvejledning 2010-2 F.1
Henvisning
Den Juridiske Vejledning 2010-2 A.A.8.6

Sagen drejer sig om et nyopført sommerhus, der ved vurderingen pr. 1.10.2003 første gang blev vurderet som færdigbygget. SKAT har ved denne vurdering samtidig foretaget ansættelser i niveau 2001 og 2002, efter Vurderingslovens § 33, stk. 12 og 13. Ansættelsen i 2001- niveau er indsat med et åbenlyst for lavt beløb, idet der ved fejltastning er indsat et beløb, der er en faktor 10 for lavt. Ansættelsen i 2001-niveau indgår derfor i grundlaget for ejendomsværdiskat med et for lavt beløb.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydeligt mindre ejendomsværdiskat også for efterfølgende år. Beregningsgrundlaget blev derfor genoptaget og ændret til det korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2007.

Skatterådet har samtidig givet SKAT tilladelse til ekstraordinært at genoptage beregningsgrundlaget for yderligere 2 ejendomme med samme forhold.