Dato for udgivelse
20 sep 2010 13:34
SKM-nummer
SKM2010.564.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-176335
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat, revision
Resumé

Skatterådet har ændret beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten i niveau 2001 fra 1.700.000 kr. til 1.900.000 kr. og for 2002 fra 1.850.000 kr. til 2.100.000 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet der ved vurderingen pr. 1.10.2005 - hvor ejendommen første gang er vurderet som færdigbygget - ikke er indregnet grundværdien ved ansættelse af værdierne i 2001 og 2002-niveau.

Skatterådet har samtidig givet SKAT tilladelse til ekstraordinært at genoptage beregningsgrundlaget for yderligere 18 ejendomme med samme forhold.

Hjemmel

VUL § 33, stk. 12
VUL § 33, stk. 13
EVL § 4a, stk. 1 
EVL § 4a, stk. 3
SFL § 33, stk. 3
SFL § 33, stk. 4

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 12
Vurderingsloven § 33, stk. 13
Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 1
Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 3
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 4

Henvisning

Vurderingsvejledning 2010-2 F.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2010-2 A.A.8.6

Sagen drejer sig om et nyopført parcelhus, der pr. 1.10.2005 første gang blev vurderet som færdigbygget. SKAT har ved ansættelserne i niveau 2001 og 2002, efter Vurderingslovens § 33, stk. 12 og 13, ikke indregnet grundværdien i beregningsgrundlaget. Ansættelserne i niveau 2001 og 2002 indgår derfor i grundlaget for ejendomsværdiskat med for lave beløb. Der er samtidig rettet i et mindre nedslag som fejlagtigt var indregnet som et tillæg.

Da fejlene er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan de kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse en helheds-betragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydeligt mindre ejendomsværdiskat også for efterfølgende år. Beregningsgrundlaget blev derfor genoptaget og ændret til det korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2010.

Skatterådet har samtidig givet SKAT tilladelse til ekstraordinært at genoptage beregningsgrundlaget for yderligere 18 ejendomme med samme forhold.