Registreringsgrænse på 80.000 kr.

Hvis virksomheden har et momsfrit afgiftsgrundlag på over 80.000 kr. om året, skal den registreres for lønsumsafgift.

Momsfrie behandlinger

Alternative behandlere skal betale lønsumsafgift af de momsfrie behandlinger. Lønsumsafgiften bliver beregnet af det skattemæssige overskud før renter.

Hvis der er ansatte, skal der også beregnes lønsumsafgift af deres lønninger, ATP og andre pensionsordninger (både den ansattes og arbejdsgiverens andel).

Afgiftssatsen er 4,12 % af afgiftsgrundlaget. Afgiftsgrundlaget er virksomhedens overskud og eventuelle lønninger.

Virksomheder uden ansatte

Hvis du ikke har ansatte skal lønsumsafgiften angives og betales 1 gang om året.

Eksempel:

Skattemæssigt overskud før renter

 300.000 kr.

Lønsumsafgift 4,12 %

 12.360 kr.

Sådan udfyldes angivelsen:

1. Lønsumsafgift af overskud

12.360 kr.

2. Lønsumsafgift af lønninger

0 kr.

3. A conto

0 kr.

4. I alt til betaling

12.360 kr.

Hvis virksomheden har kalenderåret som regnskabsår, er fristen for at angive og betale lønsumsafgift  den 15. august året efter.

Virksomheder med ansatte

Hvis du har ansatte, skal du angive lønsumsafgift 5 gange om året. Først skal der angives 4 kvartalsangivelser. De bliver kaldt a conto-angivelser. Lønsumsafgiften skal beregnes på grundlag af lønningerne.

Den 5. angivelse er årsangivelsen. Her skal den endelige lønsumsafgift vedrørende lønningerne og overskuddet angives. Hvis virksomheden har kalenderåret som regnskabsår er fristen den 15. august året efter.

Eksempel:

Månedsløn i 3 måneder: 10.000 x 3 = 30.000 kr.

På lønsedlen kan det se sådan ud:

 Lønninger

 30.000 kr.

 Feriepenge 12,5 %

 3.750 kr.

 ATP-bidrag lønmodtagers andel

 - 90 kr.

 Pensionsbidrag lønmodtagers andel

 - 1.200 kr.

 A-indkomst

 32.460 kr.

 Sådan beregner du afgiftsgrundlaget:

A-indkomst

32.460 kr.

 

ATP-bidrag lønmodtagers andel 

 90 kr.

 

ATP-bidrag arbejdsgivers andel 

  180 kr.

 

Pension lønmodtagers andel

 1.200 kr.

 

Pension arbejdsgivers andel

 2.400 kr.

 

Afgiftsgrundlag i alt

 36.330 kr.

Lønsumsafgift 4,12 %

 

 1.497 kr.

Sådan udfylder du kvartalsangivelsen:

Lønsumsafgift x 6,37 %

(Bruges af bl.a. fonde og foreninger)

 

 

Lønsumsafgift x 14,5 %

(Bruges af finansielle virksomheder)

 

 

Lønsumsafgift 4,12 %

(Bruges af virksomheder, der skal betale acontobeløb)

 

1.497 kr.

Avissalg x 3,54 %

(Bruges af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser)

 

 

Lønsumsafgift i alt

1.497 kr.

Angivelsesfristerne for kvartalsangivelser:

1. kvartal

15. april

2. kvartal

15. juli

3. kvartal

15. oktober

4. kvartal

15. januar

 Årsangivelsen skal angives den 15. august.

 Eksempel på endelig beregning:

Overskud før renter 

 300.000 kr.

Lønsumsafgift 4,12 % 

    12.360 kr.

 

 

Lønninger hele året  

 145.320 kr.

Lønsumsafgift 4,12 %   

5.987 kr.

 

 

Sådan udfylder du årsangivelsen:

1. Lønsumsafgift af overskud

12.360 kr.

2. Lønsumsafgift af lønninger

5.987 kr.

3. A conto (4 x 1.496 kr.)

5.987 kr.

4. I alt til betaling

12.360 kr.

Momspligtige behandlinger

Hvis du har momspligtige behandlinger skal du betale moms af dem og får samtidig mulighed for at fradrage moms af nogle af udgifterne.

Blandede behandlinger

Hvis du har både momspligtige og momsfrie behandlinger, kan du få delvist fradrag for momsen af dine fællesudgifter. Fællesudgifter er udgifter, som du har i forbindelse med både de momsfrie og momspligtige indtægter (fx revisor, administration eller lokaleudgifter). Det betyder også, at du kun skal betale lønsumsafgift af den del af overskuddet, som vedrører de momsfrie indtægter.