Behandlingskravet gælder for både alternative behandlere og andre sundhedspersoner.

Definitionen på behandling i momslovens forstand bygger på et EU-retligt begreb. Vi bruger definitionen ved vurderingen af, hvilke behandlinger, der kan blive momsfritaget. Vi ved, at alternative behandlere betragter alle deres ydelser som behandlinger. I momslovens forstand kan vi bare ikke momsfritage dem alle.

Du skal opfylde disse behandlingskrav for at dine behandlinger er momsfrie:

  • Du stiller diagnoser på konkrete sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.
  • Du foretager behandlinger med henblik på at helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder
  • Du foretager forebyggende behandlinger med henblik på at forebygge sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.

Inden du begynder behandlingen, skal du stille en diagnose på den konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed, som du vil behandle eller forebygge.

Når du behandler tilstande, der kan betegnes som sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder, giver det som udgangspunkt ikke anledning til problemer. Du skal bare være opmærksom på, at du opfylder uddannelseskravene for den behandlingsform, du anvender, hvis det skal være momsfrit.

Når du forebygger en sygdom eller en sundhedsmæssig uregelmæssighed, skal den pågældende have symptomer på, at der er en øget risiko for at komme til at lide af en konkret sygdom eller sundhedsmæssig uregelmæssighed. Det kan for eksempel være for højt blodtryk, der giver personen en øget risiko for at få en hjerte-kar-sygdom. Man skal have symptomer, når det drejer sig om forebyggelse. En generel vejledning i at leve sundt for at undgå mulige sygdomme i fremtiden er ikke forebyggelse af sygdomme i momslovens forstand.

Eksempler på momsfrie behandlinger

  • Egentlig sygdomsbehandling
  • Forebyggelse af specifik sygdom, for eksempel behandling af depressioner, fobier, angst, smerter, allergi eller myoser.

Der blev offentliggjort et styresignal vedrørende kostrådgivning den 22. marts 2011 i SKM2011.186.SKAT. Diætbehandling kan blive momsfritaget, hvis den retter sig mod syge mennesker, som har fået stillet en diagnose af en læge. Ernæringsvejledning kan blive momsfritaget, hvis der er en øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme eller type 2-diabetes. Det er for eksempel, hvis man har forhøjet blodtryk, blodsukker, kolesteroltal, eller en BMI på 30 og derover.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er nikotinafhængighed en sygdom. Afvænning i form af rygestopkurser kan derfor momsfritages, hvis instruktøren opfylder uddannelseskravene,  og ydelsen kan karakteriseres som en behandling.

Eksempler på momspligtige behandlinger

Behandlinger inden for livsfilosofier, skønhedspleje, personligt velvære, personlig udvikling, meditation, drømmetydning, clairvoyance, coaching, stress, supervision, fjernelse af uønsket hårvækst, tarmskylning, kropsbehandlinger rettet mod vægt og figurproblemer, herunder kostrådgivning, kan ikke blive momsfritaget. Det er der taget stilling til i en række domme fra Landsskatteretten og Skatterådet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er stress ikke en sygdom. Langvarig stress kan imidlertid blive så slemt, at det kan føre til nogle følgesygdomme. Det kan for eksempel være depression og hjerte-kar-sygdomme. Behandlingen af følgesygdommene er momsfrie. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet pjecer om stress, som du kan se på deres hjemmeside.

Dokumentation

Vi kan forlange dokumentation for, at du udfører momsfrie behandlinger. Dokumentationen kan være fakturaer, klientkort, journaler eller lignende, hvoraf det fremgår, hvem der er blevet behandlet, hvilken sygdom det drejer sig om, og hvilken behandling der er iværksat. Dokumentationskravet gælder for både autoriserede sundhedspersoner og alternative behandlere. Vores medarbejdere har tavshedspligt.

Fritagelsen omfatter ikke dyr

Momsfritagelsen gælder kun for behandling af mennesker. Behandling af dyr er altid momspligtig.

RAB (Registreret Alternativ Behandler) giver ikke momsfritagelse

Man kan ikke blive momsfritaget alene fordi man er Registreret Alternativ Behandler (RAB), da kravene for RAB-registrering og momsfritagelse ikke er ens.

Diagnoser

Vi bliver ofte mødt med udsagn om, at alternative behandlere ikke må stille diagnoser. Vi er af den opfattelse, at alternative behandlere godt må stille diagnoser. Man må bare ikke foregive, at man gør det i egenskab af læge.