Denne vejledning fortæller kort, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget.

Vejledningen omhandler ikke ydelser som foredrag og undervisning.

Momsfritaget
Alternative behandlere kan på visse betingelser blive momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Bestemmelsen fritager følgende ydelser:

  • Hospitalsbehandling
  • Lægevirksomhed, herunder kiropraktorer, fysioterapeuter og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge og dentalvirksomhed.

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner kan blive momsfritaget som anden egentlig sundhedspleje.

Der blev udsendt et styresignal om anden egentlig sundhedspleje den 3. marts 2010 i SKM.2010.173.SKAT. Styresignalet beskriver de generelle regler for anden egentlig sundhedspleje.

Der er 2 betingelser, som skal være opfyldt, før du kan blive momsfritaget:

  1. Du skal opfylde nogle uddannelseskrav
  2. Du skal opfylde et behandlingskrav

Hvis du ikke opfylder både uddannelseskravet og behandlingskravet, så skal du betale moms af dine behandlinger. Du skal betale lønsumsafgift af de momsfrie behandlinger.