Hovedregel

Såfremt et selskab ophører ved fusion med et andet selskab, ligestilles dette med en likvidation, og reglerne om likvidation gælder tilsvarende. Det samme gælder, hvis selskabet ophører ved spaltning af selskabet.

Se afsnit C.D.1.5.1.2 om likvidation og afsnit C.D.5.1 om skattepligtig fusion.

Undtagelse

Hvis fusionen eller spaltningen i medfør af fusionsskatteloven gennemføres som en skattefri fusion eller skattefri spaltning, gælder reglerne ved likvidation ikke, idet beskatningen i disse tilfælde udskydes. Se FUSL §§ 7 og 8 samt afsnit C.D.5.2 om overgang til skattefri virksomhed.