Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed (A.A.7.4.9.1)
  • Vejledning i afgørelser, der kan indbringes for domstolene (A.A.7.4.9.2)
  • Klagevejledning - Told (A.A.7.4.9.3)