åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.7.4.9 Klagevejledning i afgørelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om:

  • Klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed (A.A.7.4.9.1)
  • Vejledning i afgørelser, der kan indbringes for domstolene indenfor en nærmere angiven frist (A.A.7.4.9.2)