åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.C.5.11 Afskrivninger uden for afskrivningsloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Selv om hensigten med gennemførelsen af den gældende afskrivningslov bl.a. har været at samle alle afskrivninger i denne lov, er der stadig visse afskrivninger, der foretages med hjemmel uden for afskrivningsloven. Først og fremmest kan der afskrives med hjemmel i SL § 6, stk. 1, litra a. Derudover er der adgang til at afskrive forsøgs- og forskningsudgifter med hjemmel i LL § 8 B, stk. 1.