Indhold

Dette afsnit handler om en nærmere fastlæggelse af omfanget af den særlige tavshedspligt.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning (A.A.6.1.2.4.1)
  • Videregivelse af fortrolige oplysninger til private (A.A.6.1.2.4.2)
  • Videregivelse af fortrolige oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder (A.A.6.1.2.4.3)
  • Videregivelse af fortrolige oplysninger inden for samme myndighed (A.A.6.1.2.4.4)