åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.10.3.3 Krav om endelig administrativ afgørelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om det materielle grundlag for et søgsmål.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

Bestemmelsen om, at en administrativ afgørelse først kan indbringes for domstolene, når der foreligger en endelig administrativ afgørelse efter den hidtil gældende bestemmelse i SFL § 48, stk. 1, er ophævet. Se SFL § 48, stk. 1.

Ændringen af SFL § 48, stk. 1 ændrer ikke ved, at klager inden for en frist på 3 måneder som hidtil kan indbringe en afgørelse for domstolene, når Skatteankestyrelsen enten har efterprøvet afgørelsen eller har afvist klagen.  

Ændringen af SFL § 48, stk. 1 ændrer ikke ved, at klager kan indgive en klage til Skatteankestyrelsen inden for 3 måneder. Se SFL § 35 a, stk. 3.

Se også

Afsnit A.A.10.2 om Klagesystemet, afsnit A.A.10.3.4 "Inddragelse af nye spørgsmål i sagen" og afsnit A.A.10.3.5 "Frister for sagsanlæg".