Indhold

Dette afsnit handler om det materielle grundlag for et søgsmål.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

Bestemmelsen om, at en administrativ afgørelse først kan indbringes for domstolene, når der foreligger en endelig administrativ afgørelse efter den hidtil gældende bestemmelse i SFL § 48, stk. 1, er ophævet. Se SFL § 48, stk. 1.

Ændringen af SFL § 48, stk. 1 ændrer ikke ved, at klager inden for en frist på 3 måneder som hidtil kan indbringe en afgørelse for domstolene, når Skatteankestyrelsen enten har efterprøvet afgørelsen eller har afvist klagen.  

Ændringen af SFL § 48, stk. 1 ændrer ikke ved, at klager kan indgive en klage til Skatteankestyrelsen inden for 3 måneder. Se SFL § 35 a, stk. 3.

Se også

Afsnit A.A.10.2 om Klagesystemet, afsnit A.A.10.3.4 "Inddragelse af nye spørgsmål i sagen" og afsnit A.A.10.3.5 "Frister for sagsanlæg".