åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for, hvilken ret der er kompetent til at behandle en borgerlig retssag.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår har byretten eller landsretten kompetencen (sagligt værneting) A.A.10.3.1.1
  • Geografisk valg af domstol (stedligt værneting) A.A.10.3.1.2.