Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for, hvilken ret der er kompetent til at behandle en borgerlig retssag.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår har byretten eller landsretten kompetencen (sagligt værneting) A.A.10.3.1.1
  • Geografisk valg af domstol (stedligt værneting) A.A.10.3.1.2.