Ved syn og skøn bliver der fremskaffet et bevis, der ellers ikke ville eksistere i sagen. Retten anmoder, efter at have hørt parterne i sagen, en sagkyndig, der bliver omtalt som syns- og skønsmand, om at besvare nogle spørgsmål.

Syns- og skønsmanden undersøger det, som sagen drejer sig om. Derefter laver syns- og skønsmanden en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, der er stillet. Det hedder en syns- og skønserklæring.
 
Et syn og skøn betegnes også som en isoleret bevisoptagelse uden retssag.