Indhold

I dette afsnit beskrives bl.a., hvornår investeringsinstituttet skal indsende oplysninger om opgørelse af minimumsindkomsten.

Indsendelse af oplysninger om minimumsindkomsten

Investeringsinstituttet skal senest 2 måneder efter godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af instituttets indkomstår (Fra og med 1. januar 2022 er "dog senest 6 måneder efter udløbet af instituttets indkomstår" ændret til "dog senest den 30. juni i året efter det kalenderår, som minimumsindkomsten hidrører fra") , indsende oplysninger til Skattestyrelsen om følgende:

  • størrelsen af minimumsindkomsten og dens sammensætning
  • eventuel difference, hvis det beløb, der faktisk henføres til deltagerne, overstiger minimumsindkomsten
  • dokumentation for minimumsindkomsten og eventuelle merbeløbs sammenhæng med instituttet indkomst i det år, som minimumsindkomsten hidrører fra.

Se LL § 16 C, stk. 11. LL § 16 C, stk. 11 er ændret ved lov nr. 1179 af 8. juni 2021.