Indhold

I dette afsnit beskrives, hvordan minimumsindkomsten skal beskattes.

Beskatning af minimumsindkomsten

Minimumsindkomsten beskattes på følgende måde hos personer:

  • som aktieindkomst, hvis investeringsinstituttet er aktiebaseret (PSL § 4 a, stk. 1, nr. 3)
  • som kapitalindkomst, hvis investeringsinstituttet er obligationsbaseret.  

Se også

Afsnit C.B.4.2 "Udlodning fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde", hvor det beskrives, hvordan henholdsvis almindelige investorer, investorer der driver næring med køb og salg af aktier og selskaber, fonde m.fl. skal beskattes af minimumsindkomsten.