Indhold

I dette afsnit beskrives, hvordan bevisudstedende minimumsbeskattede investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde skal opgøre minimumsindkomsten.

Afsnittet indeholder:

 • Introduktion til afsnittet om opgørelse af minimumsindkomsten for bevisudstedende minimumsbeskattede investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde (C.D.1.1.10.10.1)
 • Indtægt (C.D.1.1.10.10.2)
 • Fradrag (C.D.1.1.10.10.3)
 • Nedrunding af minimumsindkomsten (C.D.1.1.10.10.4)
 • Summarisk opgørelse af minimumsindkomsten (C.D.1.1.10.10.5)
 • Regulering af minimumsindkomsten ved indtræden og udtræden af deltagere (C.D.1.1.10.10.6)
 • Hvordan skal minimumsindkomsten beskattes? (C.D.1.1.10.10.7)
 • Hvornår skal oplysninger om minimumsindkomsten sendes til Skattestyrelsen? (C.D.1.1.10.10.8)
 • Hvad er konsekvensen, hvis oplysninger om minimumsindkomsten indsendes for sent eller ikke er tilstrækkelig? (C.D.1.1.10.10.9)
 • Kan et investeringsinstitut med minimumsbeskatning ►fx ◄vælge skattemæssig status som investeringsselskab, jf. ABL § 19? (C.D.1.1.10.10.10)
 • Fusion og likvidation - investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (C.D.1.1.10.10.11)
 • Ligningslovens § 16 C's baggrund, formål og historik (C.D.1.1.10.10.12).

Se også

Se også afsnit