Indhold

I dette afsnit beskrives bl.a., hvad en bevisudstedende investeringsforening med minimumsbeskatning er, og hvordan foreningen beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en bevisudstedende investeringsforening med minimumsbeskatning? (C.D.1.1.10.8.1)
  • Hvordan beskattes en bevisudstedende investeringsforening med minimumsbeskatning? (C.D.1.1.10.8.2)
  • Hvornår skal det besluttes, at foreningen skal være minimumsbeskattet og beskattes af udbytter fra danske selskaber? (C.D.1.1.10.8.3)
  • Skal minimumsindkomsten udloddes? (C.D.1.1.10.8.4)
  • Ændring fra minimumsbeskattet til kontoførende investeringsforening (C.D.1.1.10.8.5)
  • Opdeling af minimumsbeskattet afdeling i andelsklasser - vedtægtsændring (C.D.1.1.10.8.6).

Se også

Se også afsnit

  • C.D.1.1.10.7 "Investeringsforeninger - generelt om bevisudstedende investeringsforeninger"
  • C.D.1.1.10.10 "Investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde - bevisudstedende minimumsbeskattede - opgørelse af minimumsindkomsten"
  • C.D.1.1.10.11 "Investeringsforeninger - bevisudstedende akkumulerende".