åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Selskaber og foreninger mv., der er begrænset skattepligtige af indtægter, som omhandlet i SEL § 2, stk. 1, litra a, b og f, skal give oplysninger om disse indtægter. Se SKL § 2.

Skattepligtige i medfør af SEL § 2, stk. 1, litra c, d, e, eller g, er ikke omfattet af oplysningspligten. Se SKL § 4, stk. 1, nr. 2. Selskaber og foreninger mv., omfattet af SKL § 4, stk. 1, nr. 2, er dog ikke undtaget fra oplysningspligten, hvis den skattepligtige har modtaget udbytte omfattet af LL § 16 A, stk. 1, og 2, eller afståelsessummer omfattet af LL § 16 B, i hvilke der ikke er indeholdt udbytteskat efter KSL § 65, medmindre udbyttet eller afståelsessummerne er omfattet af KSL § 65, stk. 5. Se SKL § 4, stk. 2.