Regel

Udenlandske selskaber og foreninger mv. af tilsvarende art som dem, de er nævnt i SEL § 1, er skattepligtige til Danmark, når de har indtægter her fra landet af den i SEL § 2, stk. 1, litra a - h nævnte art.

Se afsnit

Selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende i Grønland eller på Færøerne, sidestilles i denne forbindelse med udenlandske selskaber og foreninger.

Skattepligten omfatter endvidere selskaber mv., der er omfattet af kulbrinteskatteloven. Se afsnit C.D.1.2.5 om skattepligt ifølge kulbrinteskatteloven.