Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvilke selskaber og foreninger er fuldt skattepligtige (C.D.1.1.1.1)
  • generel betingelse om "hjemmehørende her i landet" (C.D.1.1.1.2)
  • hvor har ledelsen sæde (C.D.1.1.1.3)
  • hvorfra ledes holdingselskaber (C.D.1.1.1.4)
  • retsvirkninger af, at selskabet er hjemmehørende her i landet (C.D.1.1.1.5).