Indhold

Afsnittet handler om

  • generelt om overgang mellem beskatningsformer (C.D.1.6.1)
  • overgang til kooperationsbeskatning (C.D.1.6.2 )
  • overgang fra kooperationsbeskatning (C.D.1.6.3)
  • overgang mellem andre beskatningsformer (C.D.1.6.4)   
  • overgang fra skattefrihed efter SEL § 3, stk. 1, til beskatning efter SEL § 1, stk. 1 (C.D.1.6.5).