åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.1.3 Skattefritagne" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • skattefritagne selskaber og institutioner med flere (C.D.1.3.1)
  • visse foreningers fradrag for udlodninger og henlæggelser til almenvelgørende eller almennyttige formål (C.D.1.3.2)
  • fradrag for selskaber, der ejes af foreninger med almennyttigt eller almenvelgørende formål (C.D.1.3.3)
  • livsforsikringsselskaber mv. med ejendomsdatterselskaber (C.D.1.3.4).