Resumé

Indhold

Dette afsnit handler om

 • subjektiv skattepligt (C.D.1)
 • objektiv skattepligt (C.D.2)
 • sambeskatning (C.D.3)
 • CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest) (C.D.4)
 • fusioner og omdannelser (C.D.5)
 • skattefrie omstruktureringer med tilladelse (C.D.6)
 • skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive system (C.D.7)
 • særlige selskaber mv. (C.D.8)
 • beskatning af fonde og visse foreninger (C.D.9)
 • skatteberegning (C.D.10)
 • transfer pricing (C.D.11).
Tema(er)
Objektiv og subjektiv skattepligt for selskaber mv. CFC-beskatning Kapitalfondspartnere Fusioner Sambeskatning Omdannelser Skattefrie omstruktureringer Særlige selskaber Fonde Foreninger Skatteberegning
Hvad er nyt?

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Særligt kan nævnes følgende:

Justeringen af rentefradragsbegrænsningsreglerne i lov nr. 202 af 27. februar 2015 er indarbejdet i C.D.2.4.4.2.

C.D.3.1.4.3 er delt op i underafsnit med numrene C.D.3.1.4.3.1-C.D.3.1.4.3.8.

Styresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning (SKM2015.765.SKAT) er indarbejdet i C.D.3.1.4.3.2

Styresignal om subsambeskatningskredse (SKM2015.535.SKAT) er indarbejdet i C.D.3.1.4.3.3.

Styresignal om omlægning af indkomstår (SKM2015.532.SKAT) er indarbejdet i C.D.2.1.2.

Bekendtgørelse om oplysningspligter efter fusionsskatteloven (bekendtgørelse nr. 1003 af 6. september 2014) indarbejdet i afsnit C.D.5.2.5 og C.D.5.3.1.2.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indledning

Dette afsnit beskriver de skatteregler, der finder anvendelse for selskaber, fonde, foreninger mv.

Afsnittet indeholder:

 • Subjektiv skattepligt (C.D.1)
 • Objektiv skattepligt (C.D.2)
 • Sambeskatning (C.D.3)
 • CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest) (C.D.4)
 • Fusioner og omdannelser (C.D.5)
 • Skattefrie omstruktureringer med tilladelse (C.D.6)
 • Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive system (C.D.7)
 • Særlige selskaber mv. (C.D.8)
 • Beskatning af fonde og visse foreninger (C.D.9)
 • Skatteberegning (C.D.10)
 • Transfer Pricing (C.D.11)